Bœuf

Buffle

Buffle

FOIES DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg
 • Origine – India
COEURS DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg
 • Origine – India
ROGNONS DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg
 • Origine – India
LANGUES DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg
 • Origine – India
POUMONS DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg
 • Origine – India
QUEUES DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg
 • Origine – India
TRIPES DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg
 • Origine – India

BABINES DE BUFFLE

 • Conditionnement – cartons 10 kg / 15 kg
 • Origine – India
ENTRECOTES DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg / 20 kg
 • Origine – India
QUARTIERS AVANTS DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 20 kg
 • Origine – India
QUARTIERS ARRIERES DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 20 kg
 • Origine – India
COMPENSÉS DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 20 kg
 • Origine – India
FILETS DE BUFFLE
 • Conditionnement – cartons 10 kg / 20 kg
 • Origine – India