Beef

Buffalo

Buffalo

BUFFALO LIVERS
 • Packing – 10 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO HEARTS
 • Packing – 10 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO KIDNEYS
 • Packing – 10 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO TONGUES
 • Packing – 10 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO LUNGS
 • Packing – 10 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO TAILS
 • Packing – 10 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO TRIPES
 • Packing – 10 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO LIPS
 • Packing – 10 kg / 15 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO CUBE ROLLS
 • Packing – 10 kg / 20 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO FOREQUARTERS
 • Packing – 20 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO HINDQUARTERS
 • Packing – 20 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO COMPESATED
 • Packing – 20 kg cartons
 • Origin – India
BUFFALO TENDERLOIN
 • Packing – 10 kg / 20 kg cartons
 • Origin – India